KONGRE PROGRAMI


10:30-10:40

RESMİ KARŞILAMA / FORMAL WELCOMING

Bahar GÜÇLÜ / Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı / Deputy General Manager of Inernational Agreements Ministry of Trade 

Markus WEIDINGER / Avusturya Cumhuriyeti Avrupa Entegrasyonu ve Dışişleri Federal Bakanlığı / Federal Ministry for Europe Integration and Foreign Affairs of the Republic of Austria 

Corinna SEIBERTH / Müsteşar, Ekonomik, Ticari ve Kültürel İşler Başkanı, İsviçre Büyükelçiliği / Counselor, Head of Economic, Commercial and Cultural Affairs, Swiss Embassy

 


10:40-12:00

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN PARÇASI OLARAK DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ / THE ROLE OF STORAGE TECHNOLOGIES AS PART OF THE ENERGY TRANSITION

Moderatör :  Alkım BAĞ GÜLLÜ / Direktör - Director- SHURA

Osman Şahin KÖŞKER / Genel Müdür - General Manager - KONTROLMATİK

Tom HENNIG / Baş Hukuk Görevlisi -Chief Legal Officer - eMIS

Dr. David REBER İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarlarının (Empa) Enerji Dönüşümü için Malzemeler Birimi / MATERİALS FOR ENERGY CONVERSİON UNIT OF THE SWISS FEDERAL LABORATORIES FOR MATERIALS SCİENCE AND TECHNOLOGY (EMPA)

Mr. Alexander SCHWAB / Avusturya-Türk Ticari İşbirliği Konseyi Başkanı - PRESIDENT OF AUSTRIAN-TURKISH BUSINESS COOPERATION COUNCIL


12:00 - 13:00

ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK


13:00-14:30

YENİLENEBİLİR ENERJİ AÇIKLIĞININ KAPATILMASI: RÜZGAR, GÜNEŞ, BİYOKÜTLE VE JEOTERMAL / CLOSING THE RENEWABLES GAP: WIND, SOLAR, BIOMASS AND GEOTHERMAL

Moderatör: İbrahim ERDEN / Başkan - President - TUREB 

Tayfun BAYRAKTAR / Direktör - Director - ENERCON CAMEA

Mr. Ismail CİLDİR / CEO - FROM AXPO TÜRKİYE

Mrs. Prof. Sigrid STAGL / Ekolojik Ekonomi Enstitüsü Kurucusu ve Başkanı - Founder and Head of Institute for Ecological Economics - WU ECONOMIC UNIVERSITY VIENNA

Levent Özcan CANER / Genel Müdür Yardımcısı - Deputy General Manager - BORUSAN EnBW ENERJİ


14:30-14:45

Advantage Avusturya, dünyanın en saygın çevre ödülü olan “Enerji Küresi - Dünya Sürdürülebilirlik Ödülü” töreninde, bu yıl Türkiye'nin ulusal kazananı Alman şirketi Soliterm'e ödülü verecek. Soliterm, yenilenebilir enerji üreten yeni güneş enerjisi sistemine sahip, Avrupa'nın en büyük endüstriyel güneş enerjisi soğutma tesisi olan İzmir'de “Mayr-Melnhof Graphia” ödülüne layık görüldü. 

At this ceremony of “Energy Globe - The World Award for Sustainability”, which is the most renowned environmental prize worldwide, Advantage Austria will hand over the award for this year’s national winner of Türkiye, the German company “Soliterm”. Soliterm is awarded for “Mayr-Melnhof Graphia” in Izmir, which has a new solar system generating renewable energy as the largest industrial solar cooling facility in Europe.


14:45-16:00

YEŞİL HİDROJEN PROJELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK - MAKING GREEN HYDROGEN PROJECTS A REALITY

Moderatör: Pauline SEYFERT / Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odası / GERMAN - TURKISH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Hüseyin DEVRİM / Genel Müdür - General Manager - TEKSIS

Dr. Çetin NAZİKKOL / Baş Dönüşüm Sorumlusu - Chief Transformation Officer - THYSSENKRUPP

Naim GÜNTUT / Genel Müdür / General Manager - RHI Magnesita Türkiye Refrakter Tic. A.Ş.


16:00-17:00

FİNANSMAN OTURUMU / FINANCE SESSION

Moderatör : Berke AYGÜN / Genel Sekreter - General Secretary - GÜYAD

Merve ARIKAN KAPTAN / Ticari Yönetim Direktörü - Commercial Management Director - FİNANCELL

Başar YILMAZ / Genel Müdür Yardımcısı - Deputy General Manager - ASTRONERGY

Burak KOÇAK / Genel Müdür - General Manager - DENİZLEASİNG

Volkan KARABEN / Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü - Corporate Banking Sales Manager - TSKB


10:30-12:00

ALMAN - TÜRK  ENERJİ İŞ BİRLİĞİ OTURUMU / TURKISH-GERMAN ENERGY PARTNERSHIP SESSION

Moderatör : Hannes SALOMON / Sürdürülebilir Mobilite Ekip Lideri - Team Leader for Sustainable Mobility / Alman Enerji Ajansı -German Energy Agency (dena)

Dr.Yüksel YALÇIN / Genel Müdür - General Manager / İSTANBUL ENERJİ A.Ş.

Ahmet ACAR / Enerji Analisti - Energy Analyst / SHURA ENERGY TRANSITION CENTER 

Orhan SEYMAN / Genel Müdür yardımcısı - Deputy General Manager – EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ SİSTEMLERİ A.Ş.

Stephan KLINGL /  Sürdürülebilir Mobilite Uzmanı - Expert Sustainable Mobility - Alman Enerji Ajansı - German Energy Agency (dena)

Yalçın ALTUNTAŞ / Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi - Strategy & Business Development Manager - Borusan EnBW Energy

 

 


12:00 - 13:00

ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK


13:00-14:30

DEPOLAMA MEVZUATI VE DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ / STORAGE LEGISLATION AND STORAGE TECHNOLOGIES

Moderatör: Dr. Oğuz CAN / Genel Müdür - General Manager - CEO - TEKSAN JENERATÖR

Ümit ÇETİNKAYA / AR-GE Müdürü - R&D Manager - TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Can TOKCAN / Yönetici Ortak - Managing Partner - İNOVAT

Çağlar ERDOĞAN / Enerji Depolama İş Geliştirme Direktörü - Energy Storage Business Development Director - KONTEK ENERJİ

Şahin BAYRAM / Genel Müdür - General Manager - PEM ENERJİ

Korkut ÖZTÜRKMEN / Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı - Member of the Board of Directors and Deputy Chairman of the Executive Board - AKSA ENERJİ


14:30-16:00

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNE BÜTÜNCÜL BAKIŞ: NELER YAPMALIYIZ ? / A HOLISTIC VIEW OF THE SOLAR ENERGY INDUSTRY: WHAT SHOULD WE DO?

Moderatör: Şeval PAZAR / Yönetim Kurulu Üyesi - Board Member- GENSED

Akgün DİKER / İş Geliştirme Direktörü - Business Development Director - EUROPOWER

Nuri Alper KABUKÇU / Yönetim Kurulu Üyesi - Board Member- NAK KABLO

Tarzan Tarık SARVAN / Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman of the Board - CW ENERJİ

Lu JİNG / Genel Müdür - General Manager - C&D CLEAN ENERGY TURKEY

Mr. Ciro AMITRANO / Uluslararası Satış Direktörü / International Sales Director - ZCS Company - Azzurro


16:00-17:00

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIMLARI, ÇATI ÜSTÜ VE ARAZİ ÖZTÜKETİM UYGULAMALARI / LICENCE EXEMPT ELECTRICITY  INVESTMENTS, ROOFTOP AND LAND SELF-CONSUMPTION APPLICATIONS

Moderatör: Serdar EKİZ / Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman of the Board - GÜNEŞDER

Murat TOPAL / EPC Direktörü - Director - ASUNIM

Alptekin YORAT / Türkiye Satış Müdürü - Sales Manager Turkey - JA Solar

Ömer KOÇ / CEO- OZENERGY

Evren EVCİT / Yurt Dışı ve Solar Yatırımlar Direktörü - Foreign and Solar Investments Director- ZORLU

Selçuk SEZER / Kabul Müdürü - Admissions Manager - TEDAŞ 


10:30-12:00

ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI / ENERGY EFFICIENCY PRACTICES

Oturum Başkanı: Bülent ŞEN / Genel Başkan Yardımcısı ENVER - Genel Başkan MMG-  General President - Deputy Leader -MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU(MMG)

Ahmet ÇELİK / Enerji Verimliliği Uzmanı - Energy Efficiency Expert - H&M

Onur ÜNLÜ / Başkan - President - EYODER

Martyn TULLOCH / Enerji Dönüşümü Direktörü - Director of Energy Transition - NETZERO TECHNOLOGY CENTRE

Murat Ersin ŞAHİN / Tanıtım, Eğitim, Etüt Daire Başkanı - Head of Promotion, Training, Studies Department - T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI


12:00 - 13:00

ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK


13:00-14:30

NÜKLEER OTURUMU / NUCLEAR SESSION

Moderatör :  Prof. Dr. Ahmet DURMAYAZ /  Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı Head of the Department of Nuclear Research / İTÜ

Dmitry ROMANETS / İnşaat Direktör Yardımcısı - Deputy Construction Director of NPP Under Construction - AKKUYU NUCLEAR JSC

İbrahim Halil DERE / Başkan Yardımcısı - Vice President -  NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU (NDK)

Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL  / Enerji Uzmanı / Energy Expert - İTÜ

Iliya SESUTCHENKOV / Pazarlama Lideri  / Marketing Lead - ROSATOM


14:30-16:00

DÜNYADA NETZERO HEDEFİ, YEŞİL MUTABAKAT VE SKDM UYGULAMASI OTURUMU / NETZERO TARGET IN THE WORLD, GREEN RECONCILIATION AND SKDM IMPLEMENTATION SESSION

Moderatör: Hatice Bilge ALGIN / Yönetim Kurulu Yazman Üyesi - Board of Directors Secretary Member - ANKARA- EMO

Yael TARANTO / Kıdemli Enerji Analisti - Senior Energy Analyst - SHURA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ MERKEZİ

Zafer YALÇINPINAR / Kurucu Ortak - Founding Partner - S.E.Ç. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI

Kübra AĞRIMAN / Genel Müdür Yardımcısı - Assistant General Manager - Turkiye - EARTHOOD SEVICES PRİVATE LIMITED

 

 


16:00-17:00

ENERJİ PİYASASINDA DİJİTALLEŞME  / DIGITALIZATION IN ENERGY MARKET

Moderatör: Mustafa ENSARİ / Yönetim Kurulu Üyesi - Board Member-  EDİDER 

Alper TERCİYANLI / CEO - Partner EGS

Timuçin ÇELİK / CEO - ROBOSOFT KONTROL VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Aybar BAŞARAN / CEO - SERVİSSOFT A.Ş.

Tuncay ÇİFTÇİ / Proje ve İş Geliştirme Yöneticisi - Project & Business Development Manager - WISERSENSE

Cemil AYAN / Dijital Şebekeler Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kanal Müdürü / Digital Networks Europe, Middle East and Africa Channel Manager - SCHNEIDER ELECTRIC